Industri & Utveckling

                                               (Klicka på logon för mer information)

FörbättringsForum är den tillverkande industrins nätverk inom området ständiga förbättringar. Avsikten är att vara ett fristående forum för ett systematiskt utbyte av idéer och erfarenheter inom området. Forumet är helt oberoende av externa finansiärer, organisationer, utbildnings- och konsultföretag. Medlemskapet är kostnadsfritt.

FörbättringsForum drivs som ett samarbetsprojekt mellan företaget Almlings Agenda, Centrum för Arbetslivsutveckling och tidningarna Verkstäderna coh Bättre Produktivitet.

www.forbattringsforum.se